sg. timp, pl. timpi/timpuri

timp – substantiv (singular), are următoarele forme de plural cu înţelesuri diferite:

timpi : etapă a mişcării

Exemplu: Cunosc principiul de funcţionare al motorului in doi timpi.

timpuri : vreme

Exemplu: Trăim timpuri grele.

Comments are closed.