adultere, nu adulteruri

adulter = substantiv neutru, cu sensul: care nu respectă fidelitatea conjugală Plural: adultere, nu adulteruri Corect: Adultere celebre poti găsi în numărul lunii iunie al revistei Best. GREŞIT!!! Adulteruri celebre poti găsi în numărul lunii iunie al revistei Best.

adjutant vs adjuvant

Relaţie de paronimie: adjutant şi adjuvant – diferă printr-o singură literă adjutant = substantiv masculin, su sensul: ofiţer ataşat unui comandament militar şi care are atribuţii similare unui secretar. adjuvant = substantiv neutru, cu sensul: medicament care se asociază cu un … Continued

a abjudeca vs a adjudeca

Relaţie de paronimie: a abjudeca şi a adjudeca – diferă printr-o singură literă abjudeca (a)= verb, cu sensul: a anula printr-o hotărâre judecătorească un titlu, drept etc. adjudeca (a) = verb, cu sensul: a atribui printr-o hotărâre judecătorească un bun scos … Continued