alcooli sau alcooluri

alcool  s.m., s.n.

1.  s.m Derivat chimic, rezultat din substituirea unui atom de hidrogen din molecula unei hidrocarburi cu un oxidril.

De reţinut!

  • Pl. (1) alcooli.

2.  s.n. Lichid incolor, inflamabil, întrebuinţat la prepararea băuturilor spirtoase, ca dezinfectant, dizolvant etc.

3.   s.n. Băutură alcoolică.

De reţinut!

  • Pl. (2, 3) alcooluri.
Comments are closed.