algoritmi, nu algoritme

algoritm = s.m cu sensul: ansamblu de simboluri întrebuinţate în domeniul matematicii şi al logicii, conducând la aflarea, prin calcul, a unor rezultate.

De reţinut!

  • Pl. algoritmi, nu algoritme
Comments are closed.