anaforă vs anafură

Relație de paronimie – anaforă și anafură – diferă printr-o singură literă

anaforă = s.f., cu sensul: figură de stil care constă în reluarea aceluiaşi cuvânt la începutul mai multor enunţuri, pentru a întări o

idee, pentru a crea o simetrie.

De reţinut!

  • G-D sg. art. anaforei.
  • Pl. anafore.

 

anafură = s.f., cu sensul: pâine sfinţită împărţită credincioşilor ortodocşi.

De reţinut!

  • Sg. anafură, nu anaforă, nafură.
  • G-D sg. art. anafurei.
Comments are closed.