Sinonime cu litera M

M macabru, ă adj. v. sinistru macadam n. pavaj macagiu m. acar macara f. 1. cran, vârtej. 2. gruie, muflă. 3. bobină, mosor macaz n. ac, schimbător macedonean, -ă adj. macedoromân, aromân macera, vb. a plămădi, a dospi, a fermenta … Continued

Sinonime cu litera U

U   ubicuitate f. omniprezenţă ucenic, -ă m. f. discipol, elev, în­văţăcel, începător ucide vb. a omorî, a răpune, a doborî, a asasina, a distruge, a achita ucigaş m. asasin, criminal, omorâtor ucigător, -oare adj. distrugător, nimicitor, zdrobitor ucrainean, -că … Continued

Sinonime cu litera V

V vacant, -ă adj. liber, neocupat, disponibil vacanţă f. 1. repaos, concediu, pauză. 2. loc liber, disponibilitate vacarm n. hărmălaie, larmă, balamuc, zgomot vaccina vb. a inocula, a injecta vacuitate f. vid, vacuum, deşert vacuum n. v. vacuitate vad n. … Continued

Sinonime cu litera O

O o! interj, of!, oh!, ah!, vai! oacheş, -ă adj. brunet, smead, tuciuriu, negricios oală f. ghiveci, glastră oare? adv. într-adevăr? chiar aşa? cumva? oarecare pron. neh. careva, cineva, oareşcare, vreun, anumit, obişnuit oarece pron. neh. ceva, câtva, puţin, oareşce … Continued

Sinonime cu litera P

P pa interj, v. salutare pace f. 1. linişte, armonie, calm, înţelegere, concordie, acalmie, tihnă. 2. astâmpăr, odihnă, tăcere, repaus, răgaz pachet n. colet pacient, -ă m. f. suferind, bolnav, beteag pacient, -ă adj. răbdător, tenace, perseverent pacienţă f. v. … Continued

Sinonime cu litera G

G gabarit n. volum, capacitate, di­mensiune gafă f. greşeală, prostie, scrânteală, nesocotinţă, impoliteţe, jignire gag n. glumă, spirit, banc, anec­dotă gaiţă f. femeie guralivă, pisăloagă, bârfitoare, flecară gaj n. v. amanet gal m. francez, franţuz, celt galant, -ă adj. 1. … Continued

Sinonime cu litera B

B ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. (conj.) fie… fie; sau… sau babac m. tată, părinte babalâc m. moşneag, hodorog, căzătură, baccea, ramolit baban adj. mare, voluminos babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni­neaca. 2. soţie, nevastă babilonie f. haos, … Continued

Sinonime cu litera D

D da adv. de acord, desigur, aşa fireşte, ba da da! interj, prezent!, de faţă!, aici! da vb. 1. a oferi, a dărui,’a înmâna, a remite, a acorda, a preda, 2. a face o danie, a ceda. 3. a decerna, … Continued

Sinonime cu litera H

H habar n. grijă, preocupare habitat n. Biotop habotnic, -ă adj. bigot hac n. 1. (reg.)piedică, obstacol. 2. (reg.) cui hachiţă f. v. capriciu hadâmb m. v. eunuc hagialâc n. (rar.)pelerinaj hagiu m. (înv.)pelerin hahaleră f. v. secătură haham m. … Continued

Sinonime cu litera J

J jachetă f. taior, haină jaf n. 1. prădare, jefuire, furt, hoţie, spoliere, pradă. 2. tâlhărie, banditism, exploatare. 3. risipă, prăpăd, irosire jalbă f. v. cerere jale f. tristeţe, amărăciune, de­zolare, mâhnire, durere, doliu jalnic,-ă adj. 1. trist, dureros, sfâşietor, … Continued

Sinonime cu litera Ț

Ț   ţandăra f. 1. aşchie, surcea, zburătură. 2. ciob, fărâmătură ţanţoş, -ă adj. încrezut, îngâmfat, arogant, fudul, semeţ ţară f. stat, patrie, putere, popor ţarc n. ocol, îngrăditură, coşar ţarcă f. coţofană ţarină f. ogor, arătură, glie, pământ, pârloagă … Continued

Sinonime cu litera Z

Z   za f. 1. ochi, verigă. 2. armură, lănţişor zadar n. zădărnicie, inutilitate, neant zădamic, -ă adj. 1. inutil, nefolosi­tor, ineficace, inoperant, deşert, superfluu, van, oţios, steril, gratuit. 2. (adv.) degeaba zaharicale f. pl. dulciuri zaharisire f. 1. cristalizare. … Continued