Semnul întrebării (?)

Semnul întrebării este folosit pentru a marca grafic intonaţia propoziţiilor sau a frazelor interogative. Se foloseşte în următoarele situaţii: a) după cuvintele , grupurile de cuvinte, propoziţiile şi frazele interogative: -Aha, da! ce (?) povestea (?) cine (?) care poveste … Continued

Punctul (.)

Semnul grafic numit punct marchează pauza care se face în vorbire între propoziţii sau fraze. Punctul se foloseşte în următoarele situaţii: după propoziţii sau fraze independente ca înţeles: Săniile porniră iar încet (.) Frigul creştea o dată cu lumina (.) … Continued

taică-său, nu tacsu – Omiterea cratimei în scrierea numelor de rudenie

Potrivit normelor ortografice în vigoare, adjectivele posesive care însoţesc substantive nearticulate (nume de rudenie) se scriu astfel: tată : tată-meu, tată-tău, tată-tu, tată-său, tată-su taică: taică-meu, taică-tău, taică-tu, taică-său, taică-su mamă: mamă-ta, mamă-sa, mamă-sii, mamă-tii maică: maică-mea, maică-ta, maică-sa, maică-mii, maică-tii, maică-sii fiică: fiică-mea, fiică-ta, fiică-sa … Continued