Expresii şi locuţiuni bătaie

A se lua la bătaie (loc. vb.) = a se bate

(A cântări) cu bătaie (expr. și loc adv.) = (a cântări) cu puțin peste greutatea exactă

Bătaie de joc (expr.) = batjocură, faptă urâtă, incalificabilă

A pune ceva la bătaie (expr.) = a da ceva spre a fi cheltuit; a risca ceva

Bătaie de cap (expr.) = frământare a minții, grijă, efort

A da bătaie  (expr.) = a face ceva foarte repede, a grăbi, a zori

A snopi în bătaie (expr.) = a bate pe cineva foarte rău, zdravăn

 

Comments are closed.