Expresii şi locuţiuni verbale cu a arunca

A arunca în închisoare (loc. vb.) = a închide, a întemnița

A-şi arunca ochii (expr.) = a privi repede şi în treacăt

A arunca mâţa moartă în grădina (ograda) cuiva (expr.) = a transfera vina proprie asupra altcuiva

A arunca cuiva mănuşa (expr.) = a provoca pe cineva la duel

A-şi arunca ţărână în cap (expr.) = a-şi face rău singur prin acţiuni necugetate

A se arunca cu capul înainte (expr.) = a nu judeca înainte de a începe o acţiune

A arunca cu funia (expr.) = a măsura în lungime

A-i arunca cuiva în faţă ceva (expr.) = a-i aduce cuiva reproşuri aspre

A arunca armele (expr.) = a renunţa la luptă

A-şi arunca vălul de pe faţă (expr.) = a-şi arăta adevăratul caracter

A arunca vorbe (expr.) = a vorbi pompos şi fără conţinut

A arunca ceva în aer (expr.) = a distruge ceva printr-o explozie

A arunca pradă mizeriei (expr.) = a da pe cineva afară din casă sau de la serviciu

A arunca cu noroi în cineva (expr.) = a dezonora, a defăima

A arunca în spinarea cuiva (expr.) = a face pe cineva răspunzător de o vină

A arunca o vorbă (expr.) = a spune ceva în treacăt

A arunca (ceva cuiva) în nas (expr.) = a spune (ceva cuiva) cu reproș

 

 

Comments are closed.