Expresii şi locuţiuni cu aur

De aur (loc. adj.) = de culoarea galbenă a aurului, valoros ca aurul

Epocă de aur (expr.) = epocă de mare înflorire

Inimă de aur (expr.) = om extrem de bun

Nuntă de aur (expr.) = a cincizecea aniversare a căsătoriei cuiva

A-i fi gura de aur (expr.)= cineva care prevede cuiva împlinirea unor lucruri bune

A înota în aur (expr.) = a fi foarte bogat

Gură de aur (expr.) = persoană care vorbeşte mult şi frumos

Sete de aur (expr.) = lăcomie de bani, goană după avere

A fi o mină de aur (expr.) = a fi bogat

Fie-ţi gura de aur! (expr.) = să se împlinească povestirea ta favorabilă

A făgădui munţi de aur (expr.) = a promite lucruri imposibile

Comments are closed.