Expresii şi Locuţiuni cu Mare

A zice vorbă mare = a se angaja solemn

A face pe marele = a se considera important

A se ţine mare = a fi mândru, semeţ

De zile mari = deosebit, solemn

A fi cu gura mare = scandalagiu, a fi certăreţ

Mare şi tare = influent, puternic

A face ochii mari = a privi cu uimire

În mare = în linii generale

Cu mare greu = cu dificultate mare

A i fi mai mare mila = foarte milă

Comments are closed.