Expresii și locuțiuni cu răsturna

A răsturna brazda = a ara

A răsturna casa cu susu-n jos = a face dezordine

A i se răsturna ochii peste cap = a-şi da ochii peste cap

A răsturna pe gât = a bea repede

Comments are closed.