Expresii și Locuțiuni cu Scurt/Scurtă

A lua din scurt pe cineva = a cere cuiva socoteală, a trage la răspundere

A avea mână scurtă = a fi zgârcit

A fi scurt la vorbă = a vorbi puţin

A trage scurta = a duce greul

Vedere scurtă = miopie

A ține pe cineva din scurt = a trata cu asprime

În scurt timp = în curând

A i-o tăia cuiva scurt = a întrerupe cu hotărâre

Pe scurt = în puţine vorbe

Comments are closed.