a abjudeca vs a adjudeca

Relaţie de paronimie: a abjudeca şi a adjudeca – diferă printr-o singură literă

abjudeca (a)= verb, cu sensul: a anula printr-o hotărâre judecătorească un titlu, drept etc.

adjudeca (a) = verb, cu sensul: a atribui printr-o hotărâre judecătorească un bun scos la licitaţie persoanei care oferă preţul cel mai mare, a se lupta pentru o victorie.

Exemplu;

Tribunalul i-a abjudecat dreptul la vot.

Terenurile au fost adjudecate de către ei.

GREŞIT!!! Tribunalul i-a adjudecat dreptul la vot

GREŞIT!!! Terenurile au fost abjudecate de către ei.

Comments are closed.