Pronumele și adjectivul pronominal de întărire

Definiție. Pronumele de întărire este partea de vorbire care însoţeşte un substantiv sau un pronume cu scopul de a preciza persoana despre care este vorba.

Exemplu: Cum spuneai însuți, trebuie să ajutăm pe cei săraci.

Sensul acestui pronume exprimă ideea de întărire (chiar tu spuneai că trebuie să ajutăm).

Ca orice adjectiv, adjectivul pronominal de întărire poate sta după cuvântul determinat sau înaintea acestuia. El însoțește un alt pronume sau un substantiv.

Exemplu: Înainte de a ajunge acasă, s-a dus el însuși la cumpărături.

     Ionel însuși s-a dus la cumpărături.

Adjectivul pronominal de întărire se acordă în persoană, gen, număr şi caz cu substantivul sau pronumele pe care îl determină.

Număr

Gen

Persoana I

Persoana a II-a

Persoana a III-a

Singular

Masculin

însumi

însuți

însuși

 

Feminin

însămi

însăți

însăși

Plural

Maculin

înșine

înșivă

înșiși

 

Feminin

însene

însevă

înseși, însele

Forme de caz pot avea doar la feminin singular:

Persoana

N.-A.

G.-D.

I

eu/pe mine însămi

mie însemi

II

tu/pe tine însăți

ție înseți

III

ea/pe ea însăși

a ei/ei înseși

 

La masculin singular, se foloseşte forma invariabilă însu- (însumi, însuți, însuși), iar la plural, forma invariabilă înşi- (înșine, înșivă, înșiși).
La feminin singular, pentru N.-A., avem forma de bază însă (însămi, însăți, însăși), iar la G.-D. pleacă de la înse-.
La feminin plural avem ca formă de bază înse- la toate cazurile (însene, însevă, înseși, însele).

Acordul pronumelui și a adjectivului pronominal de întărire în persoană, gen şi număr se face se face cu substantivul sau pronumele pe care îl determină.

Când substantivul determinat de adjectivul pronominal de întărire este de genul neutru, adjectivul pronominal are formă masculină la singular (însuși poporul), și feminină la plural (înseși popoarele).

Comments are closed.