Semnul întrebării (?)

Semnul întrebării este folosit pentru a marca grafic intonaţia propoziţiilor sau a frazelor interogative.

Se foloseşte în următoarele situaţii:

a) după cuvintele , grupurile de cuvinte, propoziţiile şi frazele interogative:

-Aha, da! ce (?) povestea (?) cine (?) care poveste (?) (Mihail Sadoveanu)

-Așa (?) -Așa! (Petre Ispirescu, Aleodor Împărat)

b) după propoziţiile şi frazele interogative directe:

Da slănină nu-i în pod (?) unt nu-i (?) ouă nu-s (?) (Ion Creangă)

c) după propoziții și fraze din vorbirea indirectă liberă (pasaj interogativ în care se redau spusele cuiva în vorbire indirectă, fără a se folosi verbe de declarație și conjuncții):

Se spărseseră sticlele și acum se scurgea rămășița vinului. Ce să facă (?) La mușteriu, cu cioburi de sticlă nu putea merge. Să fugă (?) Unde să se ducă (?) Să se-ntoarcă la prăvălie! (Ion Luca Caragiale)

d) după propozițiile interogative retorice:

Care e mai mândră decât tine între toate țările semănate de Domnul pre pământ (?) (Russo)

e) la sfârșitul construcțiilor interogative cu caracter dubitativ-deliberativ:

Cum adică? să nu pot eu înțelege: visez ori sunt treaz (?) (Ion Luca Caragiale)

f) după o propoziție interogativă incidentă, intercalată într-o propoziție enunțiativă sau între două propoziții enunțiative și izolată de restul frazei prin pauze:

I-a rămas și un copil, o fetiță care – cum să spun (?) – , care e un fel de ghimpe între ei…un copil, vai! destul de rău crescut. (Mihail Sadoveanu)

g) cănd comunicarea este interogativă și exclamativă în același timp, se pun amândouă semne de punctuație:

A! de ce mai dă Dumnezeu omului fericire, dacă e să i-o ia înapoi (?!) De ce nu moare omul când e fericit(?!) De ce am mai trăit eu s-ajung la așa ceva (?!) (Ion Luca Caragiale)

h) după o replică nerostită dintr-o conversație, redată prin mimică și gesturi:

-Ei, da! și Costică…

– (?)…

-Costică Arion… (Ion Luca Caragiale)

i) după titlurile care au un caracter interogativ, se disting două cazuri diferite :

1. Când titlurile sunt considerate propoziții interogative indirecte, depinzând de o regentă neexprimată, nu mai primesc niciun semn de punctuație:

Ce te legeni, codrule (Mihai Eminescu)

2. Când titlurile au valoarea unei propoziții interogative directe:

Dar ochii tăi (?) (Tudor Arghezi)

Comments are closed.