Sinonime cu litera M

M

macabru, ă adj. v. sinistru

macadam n. pavaj

macagiu m. acar

macara f. 1. cran, vârtej. 2. gruie, muflă. 3. bobină, mosor

macaz n. ac, schimbător

macedonean, -ă adj. macedoromân, aromân

macera, vb. a plămădi, a dospi, a fermenta

machetă f. model, tipar, reproducere (mică)

machia vb. a se farda, a se grima, a se vopsi, a se boi, a se masca

machiaj n. 1. fardare, sulemenire, boire, mascare 2. fard, grimă, suliman, dres, mască

machiavelic, ă adj. v. mârşav

macrocosm n. univers, lume, cosmos

macru, ă adj. slab, sărac, steril

maculă f. v. pată

maculatură f. 1. deşeu, hârtie veche. 2. (fig.) literatură proastă

madam f. cucoană, doamnă, jupâneasă, nevastă, menajeră

maestru m. meşter, maistru, expert, magistru

mag m. astrolog, vrăjitor, magician

magazie f. depozit, antrepozit, hambar

magazin n. 1. prăvălie, dugheană, boltă. 2. revistă, gazetă, jurnal

magazinaj n. depozitare, stocare

magherniţă f. şandrama, cocioabă, bordei, colibă, baracă

maghiar, ă adj. ungur, unguresc

magic, ă adj. 1. vrăjit, fermecat, vrăjitoresc, misterios, ocult. 2. miraculos, fermecător, fascinant, încântător, feeric

magician m. v. vrăjitor

magie f. 1. vrajă, vrăjitorie, farmec, fermecătură, solomonie. 2. încântare, euforie, fascinaţie

magistral, ă adj. perfect, desăvârşit, măiestrit, extraordinar, splendid

magistrală f.. bulevard, şosea, cale, (principală)

magistrat m. judecător, jude, jurat

magistru m. v. maestru

magiun n. marmeladă, chisăliţă, dulceaţă

magnanim, ă adj. v. generos

magnat m. nemeş, boier, aristocrat, nobil

magnetiza vb. (fig.) a atrage, a captiva, a cuceri, a fascina, a seduce

Comments are closed.