Sinonime cu litera V

V

vacant, -ă adj. liber, neocupat, disponibil

vacanţă f. 1. repaos, concediu, pauză. 2. loc liber, disponibilitate

vacarm n. hărmălaie, larmă, balamuc, zgomot

vaccina vb. a inocula, a injecta

vacuitate f. vid, vacuum, deşert

vacuum n. v. vacuitate

vad n. 1. albie, matcă. 2. trecere, pasaj, liman. 3. aflux, cumpărători

vademecum n. ghid, călăuză,îndreptar

vadră f. găleată, căldare

vag, -ă adj. neclar, imprecis, ne­sigur, confuz, nedesluşit, nesigur

vagabond, -ă adj. 1. hoinar, rătăcitor, nestatornic. 2. derbedeu, haimana

vagabonda vb. a hoinări, a umbla de colo-colo, a rătăci

vagmistru m. subofiţer, major

vai interj, of, aoleo

vaiet n. geamăt, plânset, vaier, bocet, tânguire

vajnic, -ă adj. 1. energic, aprig, viguros, grozav, straşnic. 2. ilustru, marcant, important, vestit

val n. 1. talaz, trâmbă, undă. 2. sul, vălătuc. 3. meterez, şanţ. 4. (fig.) cumpănă, încercare, neajunsuri

valabil,-ă adj. 1. bun, profitabil, convenabil. 2. valoros, atrăgător, autentic

vale f. depresiune, pripor, deni­velare

valenţă f. legătură, relaţie, com­binaţie

valet m. 1. fecior, lacheu, servitor. 2. fante, cavaler

valid, -ă adj. 1. sănătos, teafăr, zdravăn. 2. autentic, bun, valabil, just

valida vb. a confirma, a întări, a recunoaşte bun

validitate f. valabilitate, auten­ticitate

valiză f. geamantan, cufăr

valoare f. 1. preţ, calitate, însuşire, merit. 2. eficacitate, capacitate, rentabilitate, productivitate. 3. sens, înţeles, semnificaţie, esenţă

valora vb. a preţui, a face, a cântări

valorifica vb. a fructifica, a exploata

valoriza vb. a aprecia, a preţui, a judeca (valoric)

valoros, -oasă adj. preţios, important, scump, reuşit; capabil, merituos

Comments are closed.