a coborî jos

a coborî – verb, cu sensul: a se deplasa în jos GREŞIT!!! Exprimare pleonastică : a coborî jos