a abjudeca vs a adjudeca

Relaţie de paronimie: a abjudeca şi a adjudeca – diferă printr-o singură literă abjudeca (a)= verb, cu sensul: a anula printr-o hotărâre judecătorească un titlu, drept etc. adjudeca (a) = verb, cu sensul: a atribui printr-o hotărâre judecătorească un bun scos … Continued