Pronumele demnostrativ

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect şi indică apropierea, depărtarea sau identitatea acestuia cu alte obiecte. Pronumele si adjectivele pronominale demonstrative au următoarele forme: –          la masculin singular: acesta, acela, același, celălalt, cestălalt –          la masculin plural :  aceștia, aceia, … Continued

fata aceea, nu fata aceia

aceea – pronume demonstrativ, cu sensul: indică depărtarea acestuia de alte obiecte. Corect: Fata aceea este premiantă. Baieții aceia sunt înalți. GREȘIT!!! Fata aceia este premiantă. („aceia” este pronume de genul masculin plural)