Pronume care se scriu într-un cuvânt

Exemple: -dumneata, dumnealui, dumneavoastră, dumneaei -însumi, însuţi, însăţi, însăşi, înşine, însene, înşivă, însevă, înşişi, înseşi, însele – acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi -oarecare, oarece, oarecine, oareşicare, oricare, orice, oricine, oricâţi, oricâte, fiecare, fiece, fiecine, orişicare, orişice, orişicine, sieşi, sineşi.

Pronumele demnostrativ

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect şi indică apropierea, depărtarea sau identitatea acestuia cu alte obiecte. Pronumele si adjectivele pronominale demonstrative au următoarele forme: –          la masculin singular: acesta, acela, același, celălalt, cestălalt –          la masculin plural :  aceștia, aceia, … Continued