Pronumele demnostrativ

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect şi indică apropierea, depărtarea sau identitatea acestuia cu alte obiecte. Pronumele si adjectivele pronominale demonstrative au următoarele forme: –          la masculin singular: acesta, acela, același, celălalt, cestălalt –          la masculin plural :  aceștia, aceia, … Continued