alcooli sau alcooluri

alcool  s.m., s.n. 1.  s.m Derivat chimic, rezultat din substituirea unui atom de hidrogen din molecula unei hidrocarburi cu un oxidril. De reţinut! Pl. (1) alcooli. 2.  s.n. Lichid incolor, inflamabil, întrebuinţat la prepararea băuturilor spirtoase, ca dezinfectant, dizolvant etc. 3.   s.n. Băutură … Continued