algoritmi, nu algoritme

algoritm = s.m cu sensul: ansamblu de simboluri întrebuinţate în domeniul matematicii şi al logicii, conducând la aflarea, prin calcul, a unor rezultate. De reţinut! Pl. algoritmi, nu algoritme