altminteri, nu altminterea

altminteri = adv. cu sensul: în alt chip, altfel sau în caz contrar. De reținut! Altminteri, nu altminterea.