anale – defectiv de singular

anale = s.f.pl. cu sensul: Scriere istorică cuprinzând toate evenimentele importante din viaţa unui popor. Publicaţie ştiinţifică anuală. De reţinut! Defectiv de sg.