Expresii şi Locuţiuni cu Carte

CARTE Cum scrie la carte = cum se cere A da cărţile pe faţă = a-şi arăta gândurile A se pune pe carte = a se apuca serios de învăţat A juca ultima carte = a face cea din urmă încercare … Continued