celălalt, nu celălant

celălalt, pronume demonstrativ, cu sensul: cel mai depărtat dintre amândoi. Exemplu: Am vorbit cu celălalt băiat despre situaţia ta. GREŞIT!!! Am vorbit cu celălant băiat despre situaţia ta.

Pronumele demnostrativ

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect şi indică apropierea, depărtarea sau identitatea acestuia cu alte obiecte. Pronumele si adjectivele pronominale demonstrative au următoarele forme: –          la masculin singular: acesta, acela, același, celălalt, cestălalt –          la masculin plural :  aceștia, aceia, … Continued