celălalt, nu celălant

celălalt, pronume demonstrativ, cu sensul: cel mai depărtat dintre amândoi. Exemplu: Am vorbit cu celălalt băiat despre situaţia ta. GREŞIT!!! Am vorbit cu celălant băiat despre situaţia ta.