sg. corn, pl. corni/cornuri/coarne

corn – substantiv (singular),  are următoarele forme de plural: –  corni, cu sensul: instrument muzical Exemplu: Am ascultat copiii cântând la corni. – cornuri: pâine mică Exemplu: Îmi plac cornurile cu ciocolată. – coarne: formaţie osoasă pe capul animalelor Exemplu: … Continued