sg. colţ, pl. colţi/colţuri

colţ – substantiv (singular), are următoarele forme de plural: –colţi: dinţi lungi la animale Exemplu: Tigrul şi-a arătat colţii. –colţuri : unghiuri geometrice Exemple: Hexagonul are şase colţuri.