altădată vs altă dată

altădată = adverb, cu sensul: cândva, demult Exemplu:  Altădată eram mai uniţi. GREŞIT!!!  Altă dată eram mai uniţi.   altă dată = două cuvinte distincte formate din substantivul dată şi adjectivul pronominal altă, având sensul: cu altă ocazie; Pentru verificare, … Continued