ea așază, nu ea așează

a (se) așeza = verb, cu sensul: a (se) pune pe ceva sau undeva pentru a ședea sau a face să șadă. De reținut! Ind. prez., pers. I sg. eu aşez Ind. prez., pers. a IlI-a sg. şi pl. el/ei aşază, … Continued