Punctul (.)

Semnul grafic numit punct marchează pauza care se face în vorbire între propoziţii sau fraze. Punctul se foloseşte în următoarele situaţii: după propoziţii sau fraze independente ca înţeles: Săniile porniră iar încet (.) Frigul creştea o dată cu lumina (.) … Continued