sg. timp, pl. timpi/timpuri

timp – substantiv (singular), are următoarele forme de plural cu înţelesuri diferite: –timpi : etapă a mişcării Exemplu: Cunosc principiul de funcţionare al motorului in doi timpi. – timpuri : vreme Exemplu: Trăim timpuri grele.